Pages

Analiza društvenih mreža s ciljem prevencije terorizma
Analiza društvenih mreža s ciljem prevencije terorizma
Robert Marijanović
U radu je opisana analiza društvenih mreža (engl. Social Network Analysis – SNA) s ciljem sprječavanja terorizma. Da bi se moglo spriječiti neki teroristički napad potrebno je identificirati mrežu, ključne osobe i odnose između pojedinaca. Kako identificirati ključne osobe neke terorističke organizacije? Prikupljanjem podataka i njihovom analizom, odnosno primjenom teorije analize društvenih mreža, moguće je identificirati ključne osobe, dobiti informacije o aktivnosti...
Analiza indikatora prijevara u postupcima javne nabave
Analiza indikatora prijevara u postupcima javne nabave
Sandra Mitrović Nikšić
U radu je prikazan postupak javne nabave u Republici Hrvatskoj. Kako bi pojam bio jasniji, opisana su načela i zakonska regulativa. Kroz izvješća Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave analizirani su pokazatelji žalbi i trendovi sukladno izmjenama zakona u promatranom periodu kao i primjeri službenih stavova i sudske prakse. Analizirana je prijevara i rizici prijevare te njihovi indikatori i faktori prijevare kao i mogućnosti sprječavanja od strane naručitelja i...
Analiza mikrobioma i primjena u forenzici i medicini
Analiza mikrobioma i primjena u forenzici i medicini
Anamarija Milardović
Istraživanja mikrobioma sve više se koriste u forenzičnim istragama, ali i u medicini. Najčešće korištene metode za istraživanja mikrobioma su analiza 16S rRNA, te sekvenciranje cijelog genoma. Svoju primjenu u forenzičnim istragama, analiza mikrobioma bi mogla imati kod utvrđivanja identiteta osobe, utvrđivanja identiteta pomoću mikrobioma okoliša, utvrđivanja lokacije, kao i uzroka smrti te kod procjene post mortem intervala. U medicini se otvaraju nove mogućnosti u...
Analiza očevidnih postupaka kod eksplozije vozila uzrokovano eksplozivnom napravom
Analiza očevidnih postupaka kod eksplozije vozila uzrokovano eksplozivnom napravom
Vladimir Erceg
Analiza očevidnih postupaka kod eksplozije vozila uzrokovano eksplozivnom napravom Cilj ovog rada je analiza očevidnih postupaka kod eksplozije vozila uzrokovano eksplozivnom napravom. Na temelju provedenih očevida kod eksplozije ručne bombe M 75 i trotila na osobnom vozilu, nastala oštećenja na vozilu su različita zbog djelovanja različitih vrsta eksplozivnih naprava, uslijed čega se i pronađeni tragovi uvelike razlikuju.
Analiza očevidnih postupaka kod napada vatrenim oružjem na motorno vozilo
Analiza očevidnih postupaka kod napada vatrenim oružjem na motorno vozilo
Mario Pavlović
Djelatnici vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske i policijski službenici MUP-a proveli su terensku obuku na vojnom poligonu “Josip Jović” u Udbini na način da su simulirali situacije napada pješačkim vatrenim oružjem različitog kalibra na motorno vozilo, nakon čega su proveli očevidne radnje u svrhu uvježbavanja i usavršavanja istih. Autor ovog teksta je iskoristio prikupljene podatke iz provedenih eksperimenata, te je analizirao mehanička oštećenja nastala na...
Analiza očevidnih postupaka u slučajevima trileme ubojstvo-samoubojstvo-nesretan slučaj
Analiza očevidnih postupaka u slučajevima trileme ubojstvo-samoubojstvo-nesretan slučaj
Andrea Dubravčić
Na svakom mjestu događaja sa smrtno stradalom osobom potrebno je izvršiti očevid s posebnom pažnjom. Sve tragovi na žrtvi i u njenoj okolini je potrebno analizirati kao i žrtvin način života i hobije kako bi se dobila šira slika o smrtno stradaloj osobi. Zaključke nikada ne treba izvoditi iz površnih pregleda jer nekada stvari nisu onakve kakve se čine na prvi pogled. Uz pomoć sudskih medicinara i stručnjaka iz različitih tehničkih ili prirodnih znanosti, kada je slučaj...
Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca
Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca
Mirna Batinić
Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca kroz različite primjere objašnjava metode pranja novca i korištene sofisticirane tehnologije, zakonsku regulativu i sustav za sprječavanje pranja novca. Pranje novca je iskorištavanje financijskog i nefinancijskog sustava za prikrivanje nelegalno stečenih sredstava. Zakonska regulativa propisuje mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja, otkrivanja i prevencije pranja novca,...
Analiza pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja u kontekstu kreativnog računovodstva
Analiza pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja u kontekstu kreativnog računovodstva
Barbara Krvavac
Problematika vremenske neograničenosti poslovanja sve je izraženija u hrvatskom gospodarstvu, gdje je posljednjih godina zabilježeno više slučajeva bankrota. Istraživanje za cilj ima isticanje valjanosti pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja u nestabilnom okruženju te njezinu ulogu u procjeni razine kreativnog računovodstva u financijskim izvještajima trgovačkih društava. Ovo istraživanje ispituje odnos između revizorskih mišljenja i kreativnog računovodstva,...
Analiza računovodstvenih manipulacija nematerijalnom imovinom
Analiza računovodstvenih manipulacija nematerijalnom imovinom
Maja Veić
U okviru ovog rada prikazane su moguće manipulacije nematerijalnom imovinom. Naime, nematerijalna imovina je često podložna manipulacijama te je i kod brojnih otkrivenih računovodstvenih skandala prijevara počinjena upravo na toj poziciji. Cilj ovog rada bio je prikazati pravila za priznavanje i mjerenje nematerijalne imovine kao i računovodstveno praćenje nematerijalne imovine. Nakon toga prikazane su moguće manipulacije na ovoj poziciji a onda i stvarni slučajevi kod kojih je...
Analiza samoubojstava u Splitsko - dalmatinskoj županiji u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Analiza samoubojstava u Splitsko - dalmatinskoj županiji u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Slađana Grgić
Cilj istraživanja: prikazati statističke podatke pokušanog i dovršenog samoubojstava na području Splitsko-dalmatinske županije u vremenskom razdoblju od siječnja 2013. godine do prosinca 2017. godine. Svrha je utvrditi ukupan broj pokušanih i dovršenih samoubojstava, spol i dob počinitelja, te specifične metode svih samoubojstva. Navedeni statistički podaci će se detaljno analizirati, te grafički prikazati. Ispitanici i metode: Podaci su prikupljeni iz Hrvatskog zavoda za...
Analiza tipologija pranja novca
Analiza tipologija pranja novca
Lucijana Perojević
Niz je metoda i načina pranja novca, koji su nerijetko u zavisnosti od samih „perača“ novca koji mogu biti fizičke ili pravne osobe. Neke od metoda kojima se koriste pravne osobe su korištenje offshore zona, nerezidentnih računa, fiktivnih ugovora te ispostavljanje fiktivnih računa, „front“ i „shell“ tvrtki. Krijumčarenje novca, transakcije gotovim novcem, mjenjački poslovi i kreditne linije predstavljaju metode kojima se najčešće koriste fizičke osobe u procesu...
Batimetrijska karta u forenzici
Batimetrijska karta u forenzici
Ante Bradarić-Šljujo
Tijekom istraživanja relevantnih, sekundarnih istraživanja, tražio se odgovor što su to batimetrijske karte i GEBCO te na koji način oni čine poveznicu sa forenzikom u smislu nacionalne sigurnosti. Ulaganjem u budućnosti u razvoj batimetrijskih karata na svjetskoj razini, ali i Jadranskog mora države se upoznaju sa resursima kojima raspolažu na području svog teritorijalnog mora odnosno njegovog dna. Poznavanje morskog dna svakoj državi omogućuje uvid u kojem smjeru se može...

Pages