Pages

Usporedba metoda za izolaciju DNA
Usporedba metoda za izolaciju DNA
Petra Plavšić
Prošlo je već stoljeće otkako je Friedrich Miescher prvi put izolirao DNA. Metode i protokoli za izolaciju DNA su uvelike napredovali od fenol-kloroform metode i danas se koriste u gotovo svim područjima genetike i molekularne biologije. DNA izolacija je napredovala s ciljem obrade što više uzoraka u što kraćem vremenu. Kao odgovor na potražnju svjetskih laboratorija za što naprednijom metodom danas postoji veliki broj kitova za izolaciju DNA na tržištu. DNA izolacija obično...
Usporedba specifičnih samoubojstvenih određenja u regionalnim područjima Republike Hrvatske u desetogodišnjem periodu
Usporedba specifičnih samoubojstvenih određenja u regionalnim područjima Republike Hrvatske u desetogodišnjem periodu
Jelena Vidošević
Retrospektivnim presječnim istraživanjem u desetogodišnjem periodu analizirani su podatci o broju počinjenih samoubojstva na području Republike Hrvatske, prikazana stopom samoubojstva u pojedinim regionalnim područjima. Cilj ovog rada bio je prikazati statističke podatke o specifičnim samoubojstvenim određenjima osoba koje su počinile samoubojstvo te analizirati ukupan broj počinjenih samoubojstava i onih pokušanih, spol i starost počinitelja te specifične načine počinjenja...
Usporedba strvinarskih vrsta muha na području grada Splita i otoka Visa
Usporedba strvinarskih vrsta muha na području grada Splita i otoka Visa
Margarita Kuštera
Forenzička entomologija je grana forenzičke znanosti koja znanja i spoznaje o kukcima i drugim člankonošcima koristi prilikom istraživanja različitih slučajeva. Strvinarske vrste muha spadaju u forenzički važne kukce jer je na temelju njihovog životnog ciklusa moguće odrediti post mortem interval, odnosno procjenu vremena kada je smrt najvjerojatnije nastupila. Točno vrijeme smrti nije moguće odrediti zbog utjecaja abiotskih i biotskih čimbenika okoliša već se ono uvijek...
Usporedba triju metoda za izuzimanje otisaka prstiju na različitim podlogama
Usporedba triju metoda za izuzimanje otisaka prstiju na različitim podlogama
Izabela Brdakić
Uvod: Daktiloskopija, odnosno analiziranje otisaka prstiju na mjestu događaja postala je jedna od najvažnijih metoda pronalaska počinitelja zbog svojstava otisaka papilarnih linija koji su neponovljivi i jedinstveni kod svake osobe. Ovisno o vrsti podloge na kojoj se latentni otisak nalazi potrebno je koristiti pouzdanu i učinkovitu metodu za tu podlogu kako bi otisak postao vidljiv i pogodan za daljnje analiziranje. Cilj: Svrha ovog rada je utvrditi koja je metoda izazivanja latentnih...
Utjecaj gospodarskih ciklusa na porezne prihode u RH s osvrtom na PDV
Utjecaj gospodarskih ciklusa na porezne prihode u RH s osvrtom na PDV
Josipa Jakir
Cilj ovog rada bio je proučiti smjer i intenzitet utjecaja kojeg gospodarski ciklusi imaju na porezne prihode u Republici Hrvatskoj, naročito na prihode od poreza na dodanu vrijednost. U tu svrhu koristio se grafički prikaz, korelacijska analiza, te regresijska analiza, a promatrani period obuhvatio je razdoblje od 2003.,do 2017. godine. Rezultati istraživanja pokazali su da su porezni prihodi, kako ukupni, tako i samo prihodi od PDV-a, rasli u razdobljima uzleta, ali da u fazi recesije...
Utjecaj kvalitete revizije na financijsku uspješnost revizorskog društva
Utjecaj kvalitete revizije na financijsku uspješnost revizorskog društva
Fani Mladinić
Cilj ovog istraživanja bilo je ispitivanje odnosa kvalitete revizije i financijske uspješnosti revizorskih društva na uzorku pravnih subjekata koji posluju u Republici Hrvatskoj. Pretpostavlja se postojanje veće potražnje za kvalitetnom revizijom financijskih izvještaja koja bi trebala biti popraćena i većom financijskom uspješnošću revizijskih društava koja ju mogu ostvariti. Pokazatelj kvalitete revizije je procijenjen pomoću vrijednosti prosječnih ukupnih obračunskih...
Utjecaj materijala izrade inicijalne kapsule na izgled tragova udarne igle
Utjecaj materijala izrade inicijalne kapsule na izgled tragova udarne igle
Petricija Knežić
Cilj: Ispitati utjecaj različitih materijala izrade inicijalnih kapsula na izgled i dimenzije tragova udarne igle. Metode: U istraživanju je analizirano sveukupno 75 čahura koje su podijeljene u četiri skupine po proizvođačima, tri skupine po 19 te jedna skupina s 18 komada čahura. Na svakoj čahuri izmjereno je osam mjera traga udarne igle na inicijalnoj kapsuli. Ispitana je ponovljivost mjerenja za sve mjere te razlike u korištenim mjerama u odnosu na vrste strjeljiva. ...
Utjecaj starosti traga krvi na uspješnost utvrđivanja porijekla krvi primjenom preliminarnog testa za krv
Utjecaj starosti traga krvi na uspješnost utvrđivanja porijekla krvi primjenom preliminarnog testa za krv
Dženita Vugdalić
Cilj rada: Utvrditi utjecaj starosti krvnog traga na mogućnost određivanja porijekla krvnog traga i odrediti daju li puna krv i krv razrijeđena 20 puta, testirane preliminarnim testom u vremenskom razdoblju od sedam dana, iste rezultate. Metode: Prikupljena je ljudska i životinjska krv (krv goluba). Testirani su uzorci pune ljudske i životinjske krvi, te ljudske i životinjske krvi razrijeđene 20 puta. Krvni uzorci naneseni su u obliku krvne mrlje na čistu tkaninu u volumenu od 50...
Utjecaji i izazovi CSI efekta - hrvatski primjer
Utjecaji i izazovi CSI efekta - hrvatski primjer
Dolores Štefanac
U Republici Hrvatskoj utjecaj CSI serija na pravosudni sustav (tzv. CSI efekt) do sada nije istraživan. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj CSI efekta na rad odvjetničkog sustava u RH. U istraživanju je primijenjena online anketa na koji je odgovorilo 104 odvjetnika. Pokazalo se da je sljedeće: ispitanici smatraju kako kriminalističke TV serije nisu utjecale na način provođenja istraga, njihovo ponašanje, odlučivanje sudova te način na koji oni komuniciraju s...
Učestalost detekcije virusa Sars-Cov-2 među testiranim uzorcima u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Učestalost detekcije virusa Sars-Cov-2 među testiranim uzorcima u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Paola Dragun
Uvod: SARS-CoV-2 virusi su kružni jednolančani, RNK virusi veličine genoma između 26 kb i 32 kb. Korona virusi su raznolika skupina respiratornih virusa, razvrstani u četiri roda koji uključuju α-, β-, γ- i δ-koronaviruse. Virus SARS-CoV-2 uzrokuje, ovisno o tipu virusa, povišenu tjelesnu temperaturu, suhi kašalj, umor, otežano disanje , bol u mišićima, upalu pluća. Prijenos virusa SARS-CoV-2 događa se uglavnom udisanjem respiratornih kapljica ili aerosola pri kihanju,...
Validacija preliminarnog testa na krv
Validacija preliminarnog testa na krv
Mia Belobrajdić
Cilj: Cilj ovog rada je bio utvrditi je li imunokromatografski test SERATEC HemDirect visoko specifičan za forenzičku identifikaciju ljudske krvi, odnosno postoje li životinje čija bi krv pokazala lažno pozitivan rezultat na ovom testu. U ovom istraživanju ispitala se osjetljivost i specifičnost testa kada je izložen punoj i razrijeđenoj krvi čovjeka i različitih životinjskih vrsta. Metode: Istraživanje je obuhvatilo osam uzoraka venske krvi, čovjek i sedam različitih ...
Vrednovanje metrijskih metoda za procjenu spola na prsnoj kosti
Vrednovanje metrijskih metoda za procjenu spola na prsnoj kosti
Tea Cvitković
Cilj: Izračunati točnost procjene spola na prsnim kostima muškaraca i žena srednjovjekovne hrvatske populacije s pomoću diskriminantnih funkcija izrađenih za modernu hrvatsku populaciju, ispitati postoji li razlika između mjera prsne kosti uzorka suvremene i srednjovjekovne hrvatske populacije, ispitati mogu li se diskriminantne funkcije za modernu hrvatsku populaciju primijeniti na srednjovjekovnu. Metode: Osteometrijska mjerenja na 57 kostura, od kojih 34 muškarca i 23 žene,...

Pages