Pages

Obiteljsko nasilje u Splitsko dalmatinskoj županiji
Obiteljsko nasilje u Splitsko dalmatinskoj županiji
Kristina Alduk
Središnja tema ovog diplomskog rada je obiteljsko nasilje. Definiraju su različite vrste obiteljskog nasilja te se opisuju znakovi upozorenja prema kojima se lakše mogu prepoznati žrtve nasilja u obitelji. Veoma važnu ulogu kod obiteljskog nasilja zauzima njegova prevencija, kao i zaštita osoba žrtava obiteljskog nasilja pa je u radu posebna pozornost pridana tome kako povoljno utjecati na smanjenje broja slučajeva nasilja u obitelji. Naglašena je važnost međuresorne...
Oblici kaznenog djela ubojstva
Oblici kaznenog djela ubojstva
Tomislav Peić
Kazneno djelo ubojstva je još od Hamurabijevog zakonika bilo jedno od najtežih kaznenih djela. Sastoji se u oduzimanju života druge osobe. Počinitelj može biti samo čovjek, te je objekt napada život drugog objekta. Prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu postoje tkz. obično ubojstvo za koje je propisana kazna zatvora u rasponu od 5 godina do 20, teško ubojstvo koje je počinjeno sa kvalifikatornim obilježjima, na okrutan podmukli način, ubojstvo osobe koja je posebno ranjiva zbog...
Određivanje biogenih amina u hrvatskim vinima
Određivanje biogenih amina u hrvatskim vinima
Nikolina Rohtek
Goals: Determine the concentration of biogenic amines in Croatian domestic wines in 48 samples from the region of Zagorje and Dalmatia. Methods: 24 samples of native Zagorje black and white wines, 24 domestic Dalmatian black and white wines were used. The samples were passed through the HPLC system. Results: The method was applied to detect and quantify 11 biogenic amines in 48 red and white wines. It was found that both Dalmatian red and white wines are characterized by tryptamine...
Određivanje olendrina u listu oleandra (Nerium Oleander L.)
Određivanje olendrina u listu oleandra (Nerium Oleander L.)
Ivana Pleslić
Naslov ovog diplomskog rada je „Određivanje oleandrina u listu oleandera (Nerium Oleander L.)“. Cilj: Odrediti masu oleandrina u suhoj tvari lista oleandera u 10 uzoraka prikupljenih u tri županije RH. Metode: Uzorci su ispitivani HPLC tehnikom nakon ekstrakcije oleandrina smjesom otapala iz sušenog lista oleandera. Napravljene su dvije ekstrakcije uz mijenjanje načina ekstrakcija i uvjeta kromatografije. Rezultati: Dobivene vrijednosti kod obje ekstrakcije pokazuju velike...
Određivanje sastava aminokiselina i masnih kiselina u raznim vrstama mesa
Određivanje sastava aminokiselina i masnih kiselina u raznim vrstama mesa
Roko Kunčić
Meso je iznimno važna hrana u ljudskoj prehrani stoga je vrlo važna kvaliteta mesa. Analiza sastava masnih kiselina i udjela pojedinih aminokiselina u mesu daje uvid u njegovu kvalitetu i nutritivne vrijednosti. Nakon kiselinske hidrolize uzoraka mesa, omjeri aminokiselina određeni su tekućinskom kromatografijom visoke učinkovitosti. Iako u određenoj životinjskoj vrsti dominiraju iste aminokiseline, one se malo razlikuju u različitim pozicijama određene vrste mesa. Ukupne masti u...
Organizirani kriminal u Italiji
Organizirani kriminal u Italiji
Katarina Stegić
Tema ovog rada je organizirani kriminal u Italiji koja je obavijena velom tajni. Sam pojam organiziranog kriminala je zanimljiv, neistražen i nejasan. Cilj rada bio je približiti problem koji predstavlja organizirani kriminal i samo djelovanje organizacija u suzbijanju njega. Pojmovnim određivanjem same definicije od strane organizacija kao što su UN i EU prikazuje se kako je zapravo teško doći do jedinstvene definicije. Najvažniji dio rada zbog kojeg je rad i pisan, a to je...
Osobe s duševnim smetnjama kao počinitelj kaznenih djela
Osobe s duševnim smetnjama kao počinitelj kaznenih djela
Ivana Putnik
Tema ovog rada je specifična grupa počinitelja kaznenih djela – osobe sa duševnim smetnjama. Tek početkom novog vijeka osobe sa duševnim smetnjama su prepoznate kao različita skupina u vidu zločina koje vrše i njihovog kažnjavanja, no prošla su mnoga stoljeća do uređenje njihovog pravnog statusa. Današnji zakonski sustav koji definira njihova prava i obveze se razlikuje od zemlje do zemlje. Odnos društva prema njima, u moralnom i pravnom smislu, je ambivalentan – društvo...
Ovisnička populacija u zatvorskom sustavu
Ovisnička populacija u zatvorskom sustavu
Magdalena Krvavac
Ovisnici su specifična društvena skupina koja sve češće pripada zatvorskoj populaciji. Velik broj osoba koje su ovisne o opojnoj ili psihoaktivnoj tvari često su u prilici izvršiti kazneno djelo s ciljem stjecanja sredstava koja su im potrebna za sredstvo ovisnosti. Ovisnici u zatvorskom sustavu izvršavaju kaznu skupno, te su smješteni na posebne odjele. Tretman ovisnika u zatvorskom sustavu je dugotrajan proces koji obuhvaća rehabilitaciju, resocijalizaciju i liječenje od...
PDV prijevare
PDV prijevare
Julijana Jurković
Porez na dodanu vrijednost kao oblik oporezivanja obračunava se u svakoj fazi proizvodno-prodajnog ciklusa, ali samo za iznos dodane vrijednosti. Financijska sredstva poreza na dodanu vrijednost pune državni proračun s ciljem zadovoljavanja javnih potreba države, a s druge strane pojedini porezni obveznici manipulativnim radnjama i poreznim prijevarama suprotstavljaju se uspostavljenom poreznom sustavu s ciljem vlastite financijske dobiti. PDV prijevare su postale sve veća prijetnja u...
Pandemija koronavirusa i kriminalitet u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanske Županije
Pandemija koronavirusa i kriminalitet u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanske Županije
Davor Doko
Prema svemu prikazanom u radu pandemija korona virusa iako jedna od ozbiljnijih kriza koja je zadesila čovječanstvo ista je pridonijela u nekim područjima smanjenu dok u nekim područjima povećanju kaznenih djela u HNŽ. Mjere poput izolacije na duži periodu pridonijele su povećanju kaznenih djela nasilja u obitelji koje kao popratni faktor sa sobom nose i tjelesne ozljede nerijetko težeg oblika, dok su mjere poput ograničenog kretanja, policijskog sata i slično pridonijele tome da...
Policija kao dio nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Policija kao dio nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Ivan Matković
Policija je primarni čimbenik i sastavnica nacionalne sigurnosti bilo koje države pa tako i Republike Hrvatske. Svojim radom kako preventivnim tako i represivnim bori se protiv raznih ugroza, prijetnji i rizika nacionalnoj sigurnosti kao što su organizirani kriminalitet, terorizam, cyber kriminalitet, nezakonite migracije i mnogi drugi oblici. Samim napretkom tehnologije javljaju se sve modernije i opasnije prijetnje te je za boljitak društva, države i nacionalne sigurnosti potrebno da...
Porezna evazija u Republici Hrvatskoj
Porezna evazija u Republici Hrvatskoj
Ivana Dropuljić
Porezi su obvezna davanja poreznih obveznika ( fizičkih i pravnih osoba) državi, odnosno prisilna davanja koje služe za podmirenje državnih prihoda. Porezi i porezna politika su tek jedno od važnijih područja fiskalne politike države, a ona kao takva uređuje strukturu i visinu poreza, kao i državne potrošnje. Porezna evazija je pokazatelj neprihvaćanja poreznog tereta pri čemu porezni obveznik poduzima određene radnje koje ne moraju biti protivne zakonu. Porezna evazija može...

Pages