Pages

Procjena spola u hrvatskoj populaciji s pomoću gustoće papilarnih linija prstiju
Procjena spola u hrvatskoj populaciji s pomoću gustoće papilarnih linija prstiju
Marijan Božinović Karauz
Cilj: Ispitati spolni dimorfizam i razviti statističke modele za procjenu spola u hrvatskoj populaciji s pomoću gustoće papilarnih linija prstiju. Metode: U istraživanju je sudjelovalo 40 muškaraca i 40 žena, pripadnika hrvatske populacije kojima su s pomoću daktiloskopske tinte izuzeti otisci svih prstiju lijeve i desne ruke te su prikupljeni podatci o spolu. Na svakom otisku prsta desne i lijeve ruke izmjerene su tri mjere gustoće papilarnih linija s pomoću računalnog alata....
Raznolikost strvinarskih vrsta kukaca prikupljenih na području grada Splita upotrebom proteinskih zamki
Raznolikost strvinarskih vrsta kukaca prikupljenih na području grada Splita upotrebom proteinskih zamki
Renata Kežić
Forenzična entomologija grana je forenzične znanosti koja koristi informacije o ponašanju i životnom ciklusu kukaca koje mogu poslužiti kao dokazi, a odnose se na ljudski, te biljni i životinjski svijet. Najvažniji je posao forenzičnog entomologa odrediti post mortem interval, odnosno vrijeme trenutka smrti. Međutim, potrebno je pristupiti određivanju post mortem intervala sa mnogo opreza budući da postoje faktori, kao što su npr. fizičke karakteristike leša, različite vrste...
Razvoj obavještajnih službi Ujedinjenog Kraljevstva
Razvoj obavještajnih službi Ujedinjenog Kraljevstva
Kristina Nekić
Obavještajne službe su od velikog značaja za nacionalnu sigurnost. Prvi spomeni obavještajnih službi seže daleko u prošlost, točnije još 1500. godine p.n.e.. Na ulogu obavještajnih službi utječu razni čimbenici, a danas se razlikuju tri modela obavještajnih službi koja čine temelj današnjim obavještajnim službama. O povijesti obavještajnih službi Ujedinjenog Kraljevstva nije puno poznato. Tek nedavno je njihova službena stranica objavila razvoj obavještajnih službi....
Računovodstvene manipulacije u funkciji umanjivanja porezne obveze trgovačkih društava na području Grada Sinja
Računovodstvene manipulacije u funkciji umanjivanja porezne obveze trgovačkih društava na području Grada Sinja
Ines Vrdoljak
U ovom radu se istražuje postoji li statistički značajna negativna povezanost između veličine odstupanja iznosa prihoda od granične vrijednosti temeljem koje se utvrđuje porez na dobit i upravljanja zaradom na području Grada Sinja. Istraživanje se provodilo na društvima s ograničenom odgovornošću na području Grada Sinja koja imaju ukupne prihode veće od 1.000.000,00 kn i manje od 5.000.000 kn u razdoblju od 2017. do 2019. Za izračun procjene upravljanja zaradom korišten...
Rod Brucella kao potencijalno bioterističko oružje
Rod Brucella kao potencijalno bioterističko oružje
Ivana Ferenčak
Bakterija roda Brucella uzrokuje bolest brucelozu najčešće u domaćih i divljih ţivotinja. Bolest se često naziva i Mediteranska groznica jer se najčešće javlja u zemljama mediteranskog pojasa . Put prijenosa zaraze je kontakt sa zaraţenom ţivotinjom i njezinim produktima kroz oštećenu koţu, konzumacijom zaraţene hrane ili udisanjem aerosola. Bolest se moţe javiti u oba spola ali najčešće pogaĎa muškarce u dobi 20-40 godine ţivota. Bruceloza je zoonoza, kao profesionalna...
Ronjenje kao alternativni terapijski program liječenja ratnih veterana
Ronjenje kao alternativni terapijski program liječenja ratnih veterana
Mijo Vincar
Tema je rada ronjenje kao alternativni terapijski program liječenja ratnih veterana i članova njihovih obitelji s poremećajima mentalnog zdravlja i tjelesnim oštećenjima. Mnogi veterani i članovi njihove obitelji ne dobivaju odgovarajuću zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja tipičnim medicinskim kanalima usmjerenim na veterane, često zbog složenosti vojnih ozljeda.Tradicionalni psihijatrijski tretmani imaju ograničenja, stoga je od presudne važnosti da istražujemo i...
Seksualni zlostavljači djece - tipologija počinitelja
Seksualni zlostavljači djece - tipologija počinitelja
Iva Vuletić
Istraživanje je provedeno na temu „Seksualni zlostavljači djece i maloljetnika- tipologija počinitelja“. Ciljevi ovog istraživanja bilisu istraživanje i proučavanje obilježja počinitelja seksualnih kaznenih delikata na štetu djece i maloljetnika kako bismo razumjeli tko su zapravo počinitelji seksualnih delikata na štetu djece, razlikuju li se od ostale populacije te na koji način čine seksualne delikte na štetu djece i maloljetnika. Istraživanje je provedeno na uzorku od...
Sigurnosni i etički aspekti izbjegličko - migrantske krize
Sigurnosni i etički aspekti izbjegličko - migrantske krize
Branka Mlinar
Europa je suočena s najvećom izbjegličko-migrantskom krizom nakon Drugog svjetskog rata. Bilježi se povećani priljev izbjeglica i migranata. Na njihovu putu našla se i Hrvatska koja je za sada uspješno odgovorila na takvu kriznu situaciju. Cilj: Glavni cilj ovog rada je razrada međunarodno-pravne zaštite i etičkog postupanja s izbjeglicama na europskoj migracijskoj ruti, s osvrtom na hrvatska iskustva i programe i sigurnosne aspekte izbjegličke krize. Izvori podataka i metode: Rad...
Sigurnosno - obavještajne službe u Republici Hrvatskoj (1946. - 2020.)
Sigurnosno - obavještajne službe u Republici Hrvatskoj (1946. - 2020.)
Rea Barbir
Tema ovog rada su sigurnosno-obavještajne službe u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1946. do 2020. godine. Rad i djelovanje sigurnosno-obavještajnih službi zasigurno su uvijek zanimljivi, nikada dovoljno istraženi i zauvijek obavijeni velom tajni. Cilj rada bio je približiti i laički objasniti djelokrug rada sigurnosno-obavještajnih službi počevši od osnovnih pojmova poput obavještajnog djelovanja, obavještajne informacije, obavještajnog ciklusa i protuobavijesti te uloge...
Sigurnost Grada Sinja i sustav video nadzora javnih površina
Sigurnost Grada Sinja i sustav video nadzora javnih površina
Ivan Bilić
Grad Sinj pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji i s užom okolicom ima 24 832 stanovnika. Poznat je po viteškoj igri naziva Sinjska alka i svojoj zaštitnici Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Najveći je grad dalmatinskog zaleđa, te gospodarsko i zemljopisno središte Cetinske krajine. Bogat je kulturno-povijesnim nasljeđem i prekrasnom prirodom. Grad Sinj iz godine u godinu privlači sve veći broj turista, što je vidljivo u statističkim podaci o dolascima i noćenjima turista. Javna...
Sigurnost brodova s nuklearnim pogonom
Sigurnost brodova s nuklearnim pogonom
Ivana Božinović
U ovom radu pregledno se analizira sigurnost brodova s nuklearnim pogonom. Provedena je opisna analiza poznatih nesreća, njihovih uzroka i posljedica temeljem primjera poznatih slučajeva. Također se sažeto opisuje utjecaj na morski okoliš kao i utjecaj ljudskog faktora na izazivanje pomorske nuklearne nesreće i nažalost, ljudske žrtve kao posljedice radijacije. U radu se navode primjeri povremenih uplovljavanja brodova s nuklearnim pogonom u hrvatske teritorijalne vode u sklopu...
Sigurnost i procesi na teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Sigurnost i procesi na teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Luka Ugrin
Jadransko more ili Jadran, dio je Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih vrata na jugoistoku. Duljina mu iznosi 783 km, prosječna širina 248,3 km, a prosječna dubina 173 m, te obuhvaća površinu od 138 595 km. Republika Hrvatska gospodari s približno 5 000 km obale, a u hrvatskom dijelu Jadrana nalazi se više od tisuću otoka, otočića, hridi i grebena. Pomorski promet predstavlja prijevoz ljudi i dobara morem. U užem smislu, djelatnost pomorskoga...

Pages