Pages

Sigurnost i sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj
Sigurnost i sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj
Ivan Sanader
Stvaranje sigurnosnog okruženja u modernom društvu uvijek predstavlja izazov. S obzirom na dinamičnost i raznolikost sigurnosnih aspekata važnih za društvo u cjelini, možemo zaključiti kako vatrogastvo predstavlja jedan od temeljnih stupova sigurnosti. Upravo je to tema ovog rada gdje se analizira uloga vatrogasnog sustava u sustavu sigurnosti. U povijesnom pregledu vatrogastva kao sustava, u proteklih 160 godina, razvidno je kako se takav sustav prilagođavao raznim državnim...
Sigurnost luka u Republici Hrvatskoj
Sigurnost luka u Republici Hrvatskoj
Mate Vukasović
Tema rada je „Sigurnost luka u Republici Hrvatskoj“. U radu je objašnjena pravna regulativa i i struktura sigurnosti i zaštite šest luka u Republici Hrvatskoj koje su od međunarodnog interesa. Međunarodna pomorska organizacija nakon terorističkih napada 2001. godine donosi jedan od najvažnijih pravilnika koji se tiče sigurnosti, zaštite i prevencije od opasnosti lučkih prostora i brodova. Luke Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik moraju udovoljavati odredbama iz A...
Sigurnost luke Gruž
Sigurnost luke Gruž
Paula Brailo
U okviru ovog rada analizirat će se situacija sigurnosti Luke Gruž prema zakonima RH, prvenstveno prema Zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka te prema međunarodnim zakonima i pravilnicima, prvenstveno ISPS pravilniku. Prema Zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka utvrđuju se postupci i mjere sigurnosne zaštite u slučaju sigurnosne prijetnje i događaja koji ugrožavaju sigurnost, radi osiguranja i unaprjeđenja sigurnosne zaštite pomorskih brodova i...
Sigurnost plovidbe u Republici Hrvatskoj
Sigurnost plovidbe u Republici Hrvatskoj
Mario Mamuzić
Tijekom istraživanja relavantnih, sekundarnih istraživanja, tražio se odgovor na piranje što je to sigurnost i kako je koncipirana u Republici Hrvatskoj. Sigurnost plovidbe u Republici Hrvatskoj je koncipirana kroz nekoliko ministarstava i kroz organizacije kao što su Policija, Obalna straža, Lučka kapetanije i dr. Nepridržavanje propisa koji su propisani za sigurnost plovidbe od strane zakonodavca je jako teško prevenirati u ovako velikom području s ovako malo organizacija za...
Sigurnost sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom
Sigurnost sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom
Marko Jurko
U diplomskom radu „Sigurnost informacijskog sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom“, razrađuju se bitne komponente koje čine jedan ovako složen sustav kao što je VTMIS. Prezentira se i obrađuje proces njihova rada i važnost posla koji obavljaju. RH je pomorska zemlja, članica EU, s turizmom kao najjačom privrednom granom, što joj ne dozvoljava da ni u jednom trenutku zanemari područje koje se bavi pomorskom sigurnosti na svome dijelu Jadranskog mora. Uzimajući u...
Skrbništvo nad osobama s psihičkim bolestima lišenih poslovnih sposobnosti
Skrbništvo nad osobama s psihičkim bolestima lišenih poslovnih sposobnosti
Valentin Tolušić
Kroz rad je prikazano kako se osobama koje nisu sposobne voditi brigu o svojim interesima i pravima pruža pomoć u donošenju odluka kroz institut skrbništva. Pri tom je prikazan cjelokupni proces oduzimanja poslovne sposobnosti, te su analizirane zakonske odredbe koju uređuju taj proces kao i sudske odluke koje su dovele do izmjena Obiteljskog zakona koje više ne dozvoljavaju potpuno oduzimanje poslovne sposobnosti, već samo djelomično oduzimanje poslovne sposobnosti u segmentima koji...
Socijalni inženjering kao metoda otkrivanja povjerljivih informacija
Socijalni inženjering kao metoda otkrivanja povjerljivih informacija
Ivana Kelam
Današnje prijetnje računalnoj sigurnosti su mnogobrojne i raznovrsne. Socijalni inženjering jest jedna vrsta napada na računalnu sigurnost. Riječ je o neautoriziranom pristupu informacijama ili cijelom računalnom sustavu manipuliranjem žrtvom. Povjerljive informacije se izvlače načinima psihološke manipulacije, upotrebe trikova, uvjeravanja, lažnog predstavljanja ili zloupotrebe povjerenja. Cilj ovoga rada bilo je detaljnije istražiti socijalni inženjering, njegove metode i...
Specijalne snage u RH, razvoj i usklađenost sa snagama NATO
Specijalne snage u RH, razvoj i usklađenost sa snagama NATO
Ante Jović
Tijekom burnog Hrvatskog osamostaljenja od Jugoslavije stvorila se potreba za stvaranjem specijalnih snaga, a nepriznavanje Hrvatske od međunarodne zajednice potaknulo je organiziranje policijskih snaga, te potom i vojnih. Trenutno jedina postrojba kojoj su ocjenjivane sposobnosti od strane NATO ocjenjivača po SOFEVAL formularima za ocjenjivanje je Zapovjedništvo specijalnih snaga MORH-a. Zapovjedništvo specijalnih snaga je 2015. godine prošlo reorganizaciju iz do tada konvencionalnog...
Sprječavanje pranja novca u kontekstu legislative Europske unije
Sprječavanje pranja novca u kontekstu legislative Europske unije
Stipe Šimić
Pranje novca u svijetu prisutno je u svim državama bez obzira na njihovu razvijenost. Sklonost ljudske prirode jest težnja materijalnom, ponekad u patološkim razmjerima, pa se u pitanje dovode moralne i etičke vrijednosti. Pravne i fizičke osobe mogu na različite načine putem kriminalnih aktivnosti doći do novca, te tako stečeni „prljavi“ novac pokušati opravdati s ciljem da ga mogu legalno koristiti. U radu je prikazano sprječavanje pranja novca u kontekstu legislative...
Stavovi o postupanju s ljudskim koštanim ostatcima: utjecaj obrazovanja i odnosa prema znanosti
Stavovi o postupanju s ljudskim koštanim ostatcima: utjecaj obrazovanja i odnosa prema znanosti
Dea Bogunović
Istraživanje je provedeno na temu „Stavovi o postupanju s ljudskim koštanim ostacima: utjecaj obrazovanja i odnosa prema znanosti“. Cilj ovog istraživanja je ispitati stavove studentske populacije o postupanju s ljudskim koštanim ostacima prilikom korištenja u znanstveno-istraživačke i edukativne svrhe. Metoda provođenja istraživanja je anketa sastavljena od 19 pitanja u kojoj su ispitanici mogli izabrati jedan od ponuđenih odgovora ili izraziti svoj stav prema tvrdnji oznakom...
Stavovi turista o razini osobne sigurnosti u Republici Hrvatskoj i traženje odgovora na sigurnosne izazove u turizmu
Stavovi turista o razini osobne sigurnosti u Republici Hrvatskoj i traženje odgovora na sigurnosne izazove u turizmu
Ana Radanović
Hrvatska je postala popularna turistička destinacija u posljednjih nekoliko godina. Međutim, s obzirom na povećan broj dolazaka stranih turista s jedne strane, kao i brojne terorističke napade s druge strane, treba se postaviti pitanje: “Osjećaju li se turisti sigurno u Hrvatskoj?” Iako nije izravno pogođena s terorističkim napadom, Hrvatska kao i druge zemlje ima obvezu omogućiti turistima da njihovo kratko putovanje prođe što sigurnije. Polazna točka u tome jest dobiti...
Sudskomedicinski aspekti pristupu i obradi slučajeva mrtvoređene djece u Splitsko - dalmatinskoj županiji u periodu od 2007. do 2017. godine
Sudskomedicinski aspekti pristupu i obradi slučajeva mrtvoređene djece u Splitsko - dalmatinskoj županiji u periodu od 2007. do 2017. godine
Jelena Jerković
Retrospektivnim presječnim istraživanjem u jedanaestogodišnjem vremenskom periodu analizirani su podatci mrtvorođenčadi porođene u Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Split (KBC Split). Cilj je istraživanja opisati i prikazati statističke podatke o antropometrijskim karakteristikama mrtvorođenčadi, kronološkoj dobi majki te utvrđenim uzrocima mrtvorođenja prema obdukcijskom nalazu. Podatci su prikupljani pregledom arhiva s dostupnim kliničkim...

Pages