Paginacija

Uloga financijsko-računovodstvenog forenzičara u sprječavanju i otkrivanju pranja novca
Uloga financijsko-računovodstvenog forenzičara u sprječavanju i otkrivanju pranja novca
Marina Katura
Pranje novca postupak je kojim počinitelji skrivaju stvarno podrijetlo novca, imovine ili prava koji su stečeni na nezakonit način, odnosno kriminalnim radnjama. Postupak će biti uspješan ako se uspije prikriti njihov pravi izvor i vlasništvo te ako ih se inkorporira u financijski ili nefinancijski sustav. U radu su predstavljeni zadatci koje financijsko-računovodstveni forenzičar može obavljati te znanja i vještine koje mora posjedovati da bi uspješno obavljao svoj posao. Opisan...
Uloga forenzike u izvidima kaznenih djela
Uloga forenzike u izvidima kaznenih djela
Kristina Pribil
Pravilno poduzimanje izvidnih radnji ključno je u odlučivanju o pokretanju ili obustavi kaznene prijave. Kada se izvidnim radnjama potvrdi postojanje kazneno djela koji se progoni po službenoj dužnosti, državni odvjetnik dužan je pokrenuti kriminalistiko istraživanje koje, najčešće i po nalogu državnog odvjetnika, radi policija. Poznavanje nekih od taktičkih i tehničkih metoda forenzičnih znanosti poboljšava postupanje policije na mjestu događaja, obavljanje policijskih...
Uloga forenzičnih istraživanja u procesuiranju ratnih zločina - primjer masovne grobnice Ovčara
Uloga forenzičnih istraživanja u procesuiranju ratnih zločina - primjer masovne grobnice Ovčara
Helena Ekštajn
Forenzična znanost predstavlja ujedinjenost različitih znanstvenih disciplina s konačnim ishodom utvrđivanja istine u kaznenopravnom smislu. Njezina primjena u međunarodnim istragama ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kao primarni cilj u otkrivanju odgovornih osoba, nije dovoljno zastupljena. Gledajući s povijesne, pravne i humanitarne strane njen doprinos je neprocjenjiv, no ipak velika financijska sredstva potrebna za multidisciplinarnu implementaciju u...
Uloga i značaj Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Uloga i značaj Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Domagoj Barbarić
Povećanjem broja prometnih nesreća razvija se potreba za provođenjem sigurnosnih istraga vezanim uz nesreće kako bi se broj nesreća u budućnosti smanjio. Svake godine na području Europske unije samo u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu događa se tisuće nesreća pri čemu dolazi do velike materijalne štete ali i gubitka ljudskih života. Podaci dobiveni istragama nesreća ključni su za prevenciju nesreća i unaprjeđenje prometnih sustava te iz tog razloga Europska unija...
Uloga mišljenja neovisnog revizora u procjenjivanju razine kreativnog računovodstva
Uloga mišljenja neovisnog revizora u procjenjivanju razine kreativnog računovodstva
Andrea Lijić
U ovom radu istražuje se povećavaju li aktivnosti upravljanja zaradom vjerojatnost izražavanja modificiranog revizorskog mišljenja od strane neovisnog revizora te utjecaj rotacije revizora na taj odnos. Istraživanje je provedeno na hrvatskim društvima koja su u razdoblju od 2010. do 2018. kotirala na Zagrebačkoj burzi. Prethodna istraživanja koja su provedena u raznim državama imaju međusobno kontradiktorne rezultate. Procjena upravljanja zaradom izračunata je s pomoću...
Uloga obavještajnih agencija u nacionalnoj sigurnosti Izraela
Uloga obavještajnih agencija u nacionalnoj sigurnosti Izraela
Ivan Radić
Rad prikazuje događaje koji su doveli do stvaranja Izraela, razvoja nacionalne sigurnosti, najvećih sukoba, mijenjanja politike nacionalne sigurnosti, ustroja Shin Beta, Mossada i IDF-a u svrhu istraživanja događaja koji utječu na promjene u sigurnosnim strategijama. Analizira se pitanje nacionalne sigurnosti na slučaju Izraela te se kratko uspoređuje s Hrvatskim sustavom, radi boljeg shvaćanja, a u iste svrhe opisana je i SWOT analiza Izraelske obavještajne agencije Mossad....
Uloga sveobuhvatnog genskog profiliranja u onkoloških bolesnika u KBC-u Split
Uloga sveobuhvatnog genskog profiliranja u onkoloških bolesnika u KBC-u Split
Arijana Vuko
Razvoj novih molekularnih tehnika, između ostalog i sveobuhvatnog genskog profiliranja primjenom sekvencionera nove generacije unaprijedio je dijagnostiku i liječenje onkoloških bolesnika. ESMO radna grupa za kliničku tumorsku genomiku identificirala je genske promjene značajne kod 8 najčešćih malignih tumora a s najvišom stopom smrtnosti u svijetu, svrstavajući nađene promjene u četiri ESCAT kategorije kojima se definira povezanost nađenih genetskih promjena i...
Umjetno deformirana lubanja ili kraniosinostoza? – izazovi diferencijalne dijagnostike u biološkoj antropologiji
Umjetno deformirana lubanja ili kraniosinostoza? – izazovi diferencijalne dijagnostike u biološkoj antropologiji
Mihaela Paušić
CILJ: Istraživanje razlika između morfoloških značajki lubanje kod patoloških promjena (kraniosinostoza) i umjetnih deformacija lubanje na primjeru lubanje pronađenoj na nalazištu Solin – Smiljanjovac u grobu 110. METODE: Priprema i analiza koštanih ostataka pronađenih u grobu 110 temelji se u prvom koraku od pranja, sušenja i stavljanja koštanog materijala u anatomski položaj. Procjenjuje se stupanj očuvanosti koštanih ostataka, boja kostiju, spol i doživljena dob. Lubanja...
Uporaba prikrivenog istražitelja kao posebna dokazna radnja
Uporaba prikrivenog istražitelja kao posebna dokazna radnja
Željko Jelavić
Glavna uloga prikrivenog istražitelja je sudjelovanje u posebnim dokaznim radnjama koje određuje sudac istrage, na pisani obrazloženi zahtjev državnog odvjetnika, u situacijama kada se izvidi kaznenih djela ne bi mogli provesti na drugi način ili bi to bilo moguće samo uz nerazmjerne teškoće. Posebne dokazne radnje određuju se protiv osoba za koje postoji osnova sumnje da su počinile kazneno djelo iz članka 334. ZKP-a te se njime privremeno ograničavaju određena ustavna prava...
Usporedba brojnosti i raznolikosti strvinarskih vrsta muha na području gradova Splita i Omiša
Usporedba brojnosti i raznolikosti strvinarskih vrsta muha na području gradova Splita i Omiša
Anđela Kovačević
Entomologija je znanost koja proučava insekte, a forenzična entomologija insekte pronađene na mrtvim tijelima. Točna identifikacija vrste muha iznimno je važan korak u forenzičnoj entomologiji, s obzirom na činjenicu da insekt prikupljen na truplu može omogućiti korisne informacije za procjenu postmortalnog intervala (PMI) tj. procjenu vremena kada je smrt najvjerojatnije nastupila. Ciljevi ovog diplomskog rada su prikupiti, identificirati i utvrditi brojnost i raznolikost...
Usporedba brojnosti i raznolikosti vrsta iz porodice Sarcophagidae u Hrvatskoj i Europi
Usporedba brojnosti i raznolikosti vrsta iz porodice Sarcophagidae u Hrvatskoj i Europi
Ana Rakela
Cilj rada je usporediti brojnost i raznolikost strvinarskih vrsta kukaca iz porodice Calliphoridae na području Hrvatske sa podacima za različite dijelove Europe. Pri analizi će se razdvojiti i prikazati utjecaj staništa na samu lokalnu i globalnu raznolikost unutar porodice. Za obradu podataka korišten je program Statistic 12 (StatSoft, Inc.1984-2014), kako bih se statistički obradili podaci, prilikom čega su izvršeni T-test te Pearsonov Chi-square test koji omogućavaju usporedbu...
Usporedba brojnosti i raznolikosti vrsta iz porodice calliphoridae u Hrvatskoj i Europi
Usporedba brojnosti i raznolikosti vrsta iz porodice calliphoridae u Hrvatskoj i Europi
Sanja Lučić
Cilj rada je usporediti brojnost i raznolikost strvinarskih vrsta kukaca iz porodice Calliphoridae na području Hrvatske sa podacima za različite dijelove Europe. Pri analizi će se razdvojiti i prikazati utjecaj staništa na samu lokalnu i globalnu raznolikost unutar porodice. Za obradu podataka korišten je program Statistic 12 (StatSoft, Inc.1984-2014), kako bih se statistički obradili podaci, prilikom čega su izvršeni T-test te Pearsonov Chi-square test koji omogućavaju usporedbu...

Paginacija