Contact

Administratori:

Ljiljana Poljak, dipl. knjižničarka

Matična služba za istraživanje i razvoj

Sveučilišna knjižnica u Splitu

e-mail:

tel. 021/434 822