Pages

Vrednovanje sigurnosti zdravstvenih djelatnika u bolničkom sustavu
Vrednovanje sigurnosti zdravstvenih djelatnika u bolničkom sustavu
Josip Podrug
Korporativna sigurnost predstavlja istinsku poslovnu funkciju zaštite osoba, imovine te poslovne djelatnosti u okvirima strukture velikih poslovnih organizacija. Obavljajući svoju temeljnu djelatnost u sadržaju zaštite korporativnih interesa i definiranih ciljeva, korporativna sigurnost daje doprinos i u širem okružju. Cilj i svrha uputa za provođenje sigurnosti zdravstvenih djelatnika u bolničkom sustavu je pružiti zaštitu u svakom pogledu svim zdravstvenim djelatnicima. Upute bi...
Vrednovanje sustava korporativne sigurnosti
Vrednovanje sustava korporativne sigurnosti
Andrea Budimir
Korporacije su pravni oblici poslovanja prisutni i u Republici Hrvatskoj. Korporativna sigurnost kao podsustav svake korporacije smatra se bitnim dijelom njenog ukupnog poslovanja. Stoga se smatra vrijednim znanstveno i stručno istražiti pravne temelje poslovanja korporacija, posebice u pogledu sigurnosti. U ovom radu istražit će se pravno nasljeđe Europske Unije u vezi s korporativnom sigurnosti i pravni temelji korporativne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Također je očekivano...
Zakonska sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj
Zakonska sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj
Ivan Ajduković
U ovom diplomskom radu pokušao sam približiti definiciju zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj i općenito sredstva plaćanja koja se mogu koristiti. Obradio sam poglavlja koja se odnose na kunu kao zakonsko sredstvo plaćanja, platni promet, novac, žiralni novac, elektronički novac, virtualne valute te digitalni euro. Svaki navedeni pojam objasnio sam i pokušao razjasniti je li on zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. U radu sam pojmovno odredio svaki od...
Zaštita kulturne baštine grada Splita
Zaštita kulturne baštine grada Splita
Irma-Maria Vlahović
Ovim radom obuhvaćena je materijalna i nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske. Na početku rada ponajviše se objašnjava teorijski dio samog pojma baštine kroz zakonsku regulativu, a zatim njena podjela. Hrvatska zahvaljujući bogatoj povijesti , s obzirom na svoju teritorijalnu veličinu, posjeduje iznimno veliki broj kulturnih dobara, od kojih je čak 25 uvršteno na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Drugo poglavlje rada predstavlja kulturnu baštinu grada Splita te su...
Zaštitni pregledi u zračnim lukama
Zaštitni pregledi u zračnim lukama
Danica Ivona Marić
U cilju sagledavanja i detektiranja sigurnosnih prijetnji na zračnim lukama, i s tim u svezi potrebitih mjera zaštitnih pregleda na zračnim lukama, analitičkom raščlambom sagledana je pravna regulativa koja definira aspekte zaštitnih pregleda na zračnim lukama. Pravni okvir u predmetnom radu korišten je u vidu dokumenata Europske i nacionalne regulative, posebno se osvrćući na Provedbenu Uredbu Komisije 2015/1998 оd 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu...
Značaj i uloga forenzičnog sestrinstva u istrazi nasilja nad ženama i djecom
Značaj i uloga forenzičnog sestrinstva u istrazi nasilja nad ženama i djecom
Kristina Sabljak
Forenzično sestrinstvo je relativno mlada grana sestrinstva koja se spaja sestrinstvo, forenzične i pravne znanosti. Djelokrug rada forenzičnog sestrinstva je širok, pa tako obučene sestre pružaju zdravstvenu njegu žrtvama nasilja i drugih nesreća i osumnjičenima i/ili počiniteljima, bave se istragama nasilja i sumnjivih smrti, prikupljaju informacije od žrtava i osumnjičenika, materijalne dokaze, sudjeluju u sudskim postupcima kao vještaci, rade kao medicinsko-pravni...

Pages