Pages

Suzbijanje poreznih prijevara u Europskoj Uniji
Suzbijanje poreznih prijevara u Europskoj Uniji
Ema Tomić
Razvitkom svijeta, a posebice računalne tehnologije, porezne prijevare dosežu novu razinu. Od početaka prijevara pa sve do danas razvili su se mnogi načini suzbijanja poreznih prijevara, brojne organizacije i institucije sudjeluju u borbi protiv poreznih prijevare i drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na interes same zajednice. Države članice Europske unije se često susreću s kriminalitetom i poreznim prijevarama te imaju dobro razvijen sustav mjera za porezne prijevare. Cilj...
Terorizam i društvene mreže kao suvremeni mediji
Terorizam i društvene mreže kao suvremeni mediji
Toni Dukić
U ovom radu obrađene su teme terorizma, terorističkih organizacija i njihov utjecaj na društvene mreže i medije. U današnje vrijeme terorističke organizacije na lakši način mogu doprijeti do pojedinaca ili određenih grupa ljudi koristeći se medijima. Mediji u rukama takvih organizacija postaju oružjem, a ljudi žrtvama dezinformacija, lažnih vijesti i širenja propagandi. Služeći se društvenim mrežama i medijima, terorističke organizacije se danas mnogo lakše financiraju...
Terorizam i protuterorizam
Terorizam i protuterorizam
Marin Bušić
U suvremenom društvu terorizam je postao kulturalni simbol straha te je samim time postao referentni okvir za evaluaciju bilo kakvih drugih oblika ugroze ljudskoj sigurnosti. Pokušaji donošenja univerzalne definicije terorizma nikada nisu rezultirali uspjehom, a razlog tomu je njegova situacijska i pejorativna priroda te preklapanje s drugim formama političkog nasilja (gerilsko ratovanje, pobune i slično). Na tom tragu, prikazivanje određenih fenomena i događaja kao...
Terorizam kao prijetnja gospodarstvu Republike Hrvatske
Terorizam kao prijetnja gospodarstvu Republike Hrvatske
Mario Filipović
U diplomskom radu na temu „Terorizam kao prijetnja gospodarstvu Republike Hrvatske“ analiziraju se mogućnosti novog terorističkog napada na hrvatskom teritoriju. U radu je obrađen fenomen terorizma zajedno sa svojim najčešćim pojavnim oblicima državnim, protudržavnim, ratnim, narkoterorizmom i cyber terorizmom. Prezentirane su terorističke aktivnosti u Republici Hrvatskoj s naglaskom na teroristički napad u Rijeci i teror pobunjenih Srba u Domovinskom ratu. Također su...
Terorizam u zeljama istočne Europe i njihov utjecaj na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske
Terorizam u zeljama istočne Europe i njihov utjecaj na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske
Antonia Balek
Terorizam dolazi od latinske riječi „terror“ koja znači strah, a terorizam predstavlja metodu borbe za određene ciljeve sistemskom uporabom nasilja. Terorizam nije samo grubi oblik nasilja, već predstavlja kontinuiran sukob između destruktivnih subjekata i aktualne vlasti unutar jedne države (ili regije), u kojem je napad (terorist) usklađen nenaoružanim, ali najvećim dijelom naoružanim djelatnostima u svrhu postizanja i izazivanja straha kod napadnutoga. Strahom se pokušava...
Testing of the UV light effect on the automotive paints by FTIR spectroscopy
Testing of the UV light effect on the automotive paints by FTIR spectroscopy
Terezija Vodišek
Identification of paint traces by FTIR spectroscopy is a recognized forensic method. It is especially important in a hit and run car accidents. The objective was to discover how automotive paints exposed to UV light are affected. Methods we used were FTIR spectroscopy and polarised microscopy. Our primary results were IR spectra of 13 samples. We used samples from a few manufacturers in yellow, red, blue and green colour. Spray paints were applied on stainless steel and left under UVB (UV...
Testiranje ranjivosti računalnih sustava i analiza značajki prilikom forenzičke obrade
Testiranje ranjivosti računalnih sustava i analiza značajki prilikom forenzičke obrade
Neven Davidović
Slabosti raĉunalnih sustava velika su prijetnja sigurnosti vlada, organizacija i krajnjeg korisnika. Da bi se mogli zaštiti moramo razumjeti puteve kojima se kibernetiĉki kriminal ostvaruje. U ovom radu smo naveli i objasnili metode upada na raĉunalo te metodologiju kojom forenziĉari pristupaju mjestu dogaĊaja kako bi osigurali autentiĉnost dokaza. Osim toga ukazali smo na mogućnost korištenja etiĉkog hakiranja unutar procesa pronalaska digitalnih dokaza. Da bi osigurali pristup...
Toksikološki i forenzični značaj kofeina- određivanje koncentacije kofeina u raznim napicima
Toksikološki i forenzični značaj kofeina- određivanje koncentacije kofeina u raznim napicima
Lucija Bardić
Cilj: Cilj ovog rada je kroz pregled literature opisati kemijska svojstva i toksikološki učinak kofeina uz osvrt na njegov forenzični značaj. Eksperimentalnom dijelu rada cilj je UV-VIS spektrometrijom odrediti koncentraciju kofeina u 19 odabranih uzoraka čajeva, osvježavajućih bezalkoholnih i energetskih pića dostupnih na hrvatskom tržištu. Također, potrebno je ispitati slažu li se dobivene koncentracije kofeina sa zakonski propisanim maksimalnim sadržajem kofeina u određenom...
Trgovanje ljudima kao bioetički problem
Trgovanje ljudima kao bioetički problem
Megi Stanković Marijanović
Trgovanje ljudima je globalni problem od kojeg nije pošteđena niti jedna zemlja na svijetu, a postao je unosan posao te se po zaradi nalazi odmah iza trgovanja oružjem i drogama. Kako se navodi u brojnoj literaturi ovo je visokoprofitan, a nisko rizičan posao. Trgovanje ljudima se od trgovanja oružjem i drogama razlikuje po tome što se u ovom slučaju jednu žrtvu može prodavati nekoliko desetaka puta, a pri tome se koristi sila ili prijetnja da žrtva ne bi pobjegla. Upravo zbog toga...
Ugroženi svjedoci i njihova zaštita
Ugroženi svjedoci i njihova zaštita
Antea Puizina
Jedan od zadataka svjedoka tijekom kaznenog postupka je davanje iskaza o činjenicama koje je svjedok opazio ili saznao od drugih subjekata, a koji mogu biti od vaţnosti za rješavanje kaznenog procesa. U kaznenom postupku svjedok ima odreĎene duţnosti koje su propisane zakonom, a to su duţnost odazivanja pozivu, duţnost davanja iskaza, duţnost istinitog iskazivanja i duţnost trpljenja tjelesnog pregleda. Zakon o kaznenom postupku navodi da kad je prisutna mogućnost da bi svjedok...
Uloga OS RH u sustavu nacionalne sigurnosti
Uloga OS RH u sustavu nacionalne sigurnosti
Martina Tešija Breški
Tema diplomskog rada je Uloga OS RH u sustavu nacionalne sigurnosti. Rad je koncipiran kroz četiri cjeline. U prvoj cjelini odreĎuje se i definira pojam sigurnosti te se nabrajaju i pobliţe opisuju vrste sigurnosti. Druga cjelina prikazuje osnovne pojmove nacionalne sigurnosti, nabraja čimbenike rada i daje uvid u sastavnice sustava nacionalne sigurnosti koje imaju ključnu ulogu u zaštiti i očuvanju nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Treća cjelina je usmjerena ka prošlosti,...
Uloga civilne zaštite u domovinskoj sigurnosti RH
Uloga civilne zaštite u domovinskoj sigurnosti RH
Nikša Sladojević
Katastrofe su jedan od uzoraka kriznih stanja predmet djelatnosti i glavna zadaća civilne zaštite koja ima zadatak pažljivo i detaljno planirati i osiguravati funkcije upravljanja za situacije kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, bez obzira je li uzrok ugrožavanje uslijed prirodnog djelovanja, nepažnja ili ugrožavanje od čovjeka s namjerom ili njegova tehnološka dostignuća. Sa stajališta civilne zaštite važno je kako i na koji način taj sustav funkcionira i...

Pages