Pages

Bioetički princip ranjivosti i problem izbjeglica
Bioetički princip ranjivosti i problem izbjeglica
Ivana Ćulum
U ovom radu bavit ćemo se problematikom izbjeglica i migranata, ali i same izbjegličke krize kojoj su uzroci različiti: bijeg od ratnih stradavanja, ekstremizma, terorizma, odlazak iz slabo razvijenih zemalja, politička i gospodarska nestabilnost, potraga za boljim životom, ekonomski razlozi i sl. Ogroman, ali i nekontroliran priljev migranata 2015. godine doveo je u pitanje nacionalni interes određenih država, a sama zaštita nacionalnog interesa država dovela je i do pitanja...
Borilačke vještine kao doprinos sigurnosti
Borilačke vještine kao doprinos sigurnosti
Tomislav Pivac
Predmetom očekivanog istraživanja ovoga diplomskog rada smatra se analiza borilačkih vještina s polazišta osobne sigurnosti i podizanja svijesti o prednostima njihovog poznavanja u povezanosti s prevencijom kao dijelom forenzičkih znanosti. U ovom radu pregledno će se istražiti razvoj borilačkih vještina npr. Krav Maga-e, Systema, Jiu Jitsu-a i Karate-a i sl., kao i njihova uključenost u moderno društvo. Analizirat će se društvena uređenja gdje je poznavanje borilačkih...
DNA profiliranje i baze podataka
DNA profiliranje i baze podataka
Petra Popović
U uvodnom dijelu ovoga rada, predstavljen je povijesni pregled razvoja DNA metodologije, tehnologije i njenog prihvaćanja kao relevantnog dokaza u kriminalističkim istragama i među pravosudnim tijelima. Cilj ovoga rada je prikazati metode i načine analize DNA u forenzici te opisati i usporediti multipleksne sustave za analizu genetičkih lokusa. Također će se objasniti njihove prednosti i nedostatci te dati preporuka o korištenju. Na kraju rada se donosi pregled najpoznatijih DNA baza...
Demistifikacija torinskog platna
Demistifikacija torinskog platna
Stipe Brčić
Torinskim platnom naziva se lanena tkanina na kojoj se nalaze obrisi ljudskog tijela koji sugeriraju da je u nju bilo umotano tijelo osobe podlegle ozljedama nastalima uslijed mučenja. Katolici diljem svijeta smatraju da se radi o tkanini u koju je bilo umotano tijelo Isusa Krista nakon mučenja i smrti na križu. Brojne rasprave, te znanstveni i logički dokazi do sada nisu uspjeli potvrditi niti opovrgnuti vjerovanje da se radi o sepulkralnoj tkanini Isusa Krista. Unatoč značajnom...
Dioničarstvo zaposlenika u kontekstu računovodstvenih manipulacija
Dioničarstvo zaposlenika u kontekstu računovodstvenih manipulacija
Doris Pavković
Računovodstvene manipulacije su radnje neispravnog prikazivanja računovodstvenih stavki. Cilj ovog rada je utvrđivanje implementacije dioničarstva zaposlenika na računovodstveno manipuliranje. Istraživanje je provedeno na uzorku hrvatskih društava u razdoblju od 2011. do 2019. Prikupljeni podaci su korištenjem Jones modela analizirani primjenom deskriptivne statistike i regresijske analize. Rezultat istraživanja pokazuje da implementacija dioničarstva zaposlenika nema utjecaja na...
Ebola virus kao biološko oružje
Ebola virus kao biološko oružje
Ana Batinić
Cilj ovog rada je prikazati posebnosti jedne vrste terorizma-bioterorizam, u ovom slučaju, potencijalno uzrokovanog virusom ebole, te širenje spoznaja o istom. O fenomenu terorizma, u Republici Hrvatskoj nema mnogo podataka, za razliku od nekih razvijenijih zemalja. U radu su navedena biološka oružja i njihova klasifikacija, sažeto prikazani psihološki učinci i trendovi bioterorizma, detaljno opisane sve karakteristike virusa ebole, te naglašena važnost forenzičke mikrobiologije u...
Forenzika mobilnih uređaja - ekstrakcija podataka iz mobilnih uređaja sa Android i IOS operativnim sustavom
Forenzika mobilnih uređaja - ekstrakcija podataka iz mobilnih uređaja sa Android i IOS operativnim sustavom
Krešimir Klarica
Forenzika mobilnih uređaja je grana digitalne forenzike koja se bavi ekstrakcijom, dekripcijom, analizom i prezentacijom digitalnih dokaza i podataka koji se nalaze u mobilnim uređajima. Prema nekim statističkim pokazateljima, broj korisnika mobilnih uređaja u 2018. godini popeo se na oko 4,5 milijarde aktivnih korisnika.28 Mobilni uređaji se, osim za direktnu komunikaciju, sve više i češće koriste i u druge svrhe. Tehnološke mogućnosti mobilnih uređaja svakim danom se...
Forenzički značaj morfoloških i epigenetskih značajki sjekutića gornje čeljusti
Forenzički značaj morfoloških i epigenetskih značajki sjekutića gornje čeljusti
Sandra Tešija
Cilj: utvrditi postoji li spolni dimorfizam na centralnim incizivima muškaraca i žena kod ispitanika, utvrditi koji oblik zubi najbolje odražava spolni dimorfizam. Metode: Mjerenje duljine i širine centralnih inciziva (lijevo i desno) i bočnih inciziva (lijevo i desno) na RTG snimkama (ortopantomogramima) 99 uzoraka od kojih su 54 žene i 45 muškarci. Mjerenje duljine se provodilo na mezijalnoj plohi od incizalnog ruba do mjesta resorpcije kosti. Širina se mjerila na mjestu...
Forenzična analiza Windows log datoteka
Forenzična analiza Windows log datoteka
Stipe Maras
Windows log datoteke sadrže mnoštvo informacija koje mogu poslužiti kao potencijalni dokaz ili kao pomoć forenzičarima u nekim drugim aspektima istrage. Cilj ovog rada je prikazati sadržaj Windows log datoteka te načine kako učinkovito prikupiti i filtrirati informacije o događajima koji su se dogodili unutar računala ili mreže. Kako ove datoteke sadrže mnoštvo informacija, navedeni su neki bitniji zapisi koje bi forenzični istražitelj prilikom istrage trebao analizirati....
Forenzična analiza i antiforenzične mjere nad NTFS datotečnim sustavom
Forenzična analiza i antiforenzične mjere nad NTFS datotečnim sustavom
Hrvoje Rudeš
U radu su prikazane osnovne zakonske norme koje reguliraju informacijsku sigurnost i rad sa računalima. Također su prikazane metode upotrebe besplatnih alata za izradu forenzične kopije diska. Analiza bitnih datoteka i njihovo tumačenje napravljeno je uz pomoć besplatnih alata, uz povremenu upotrebu komercijalnog alata zbog prikaza sličnosti u radu i verifikacije rezultata. Osim forenzičnih mjera u radu su prikazane i anti-forenzične mjere kojima se nastoje prikriti ili uništiti svi...
Forenzična analiza tragova krvi nastalih primjenom sile
Forenzična analiza tragova krvi nastalih primjenom sile
Antonia Bokšić
UVOD: Analiza tragova krvi vaţna je grana forenzike koja koristeći znanja iz matematike, fizike i biologije pomaţe istraţiteljima odrediti što se dogodilo, kako i gdje se dogodilo. Oslanja se na znanja o razliĉitim svojstvima krvi te njenom ponašanju nakon napuštanja svog izvora zbog ĉega se tragovi krvi dijele po brzini krvi te obliku tragova krvi nakon pada na podlogu. Ove podjele pomaţu odrediti o kakvom tipu sile se radi- udarac, ubod ili vatreno oruţje dok se za odreĊivanje...
Forenzična facijalna rekonstrukcija sv. Nikoloze Burse
Forenzična facijalna rekonstrukcija sv. Nikoloze Burse
Josipa Marić
Forenzična facijalna rekonstrukcija lica važna je za identifikaciju nepoznatih osoba u forenzičnim slučajevima kada druge metode nisu dale pozitivnu identifikaciju osobe, ali je i koristan alat u prezentaciji rezultata znanstvenog arheološkog ili antropološkog istraživanja. Cilj ovog istraživanja bio je rekonstruirati jedan od mogućih izgleda svete Nikoloze Burse, kršćanske svetice. Mumificirani ostaci svete Nikoloze Burse su snimljeni MSCT (engl. Multi-slice computed tomography)...

Pages